Kasy fiskalne

Najlepsze i najtańsze kasy fiskalne w mieście.

Kasa fiskalna już od 899 zł z kopią elektroniczną. Fiskalizacja, szkolenie, dokumenty do US GRATIS

Zmiana Przepisów dot. kas fiskalnych
 
Od 1 stycznia 2013 weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zmianie uległa kwota limitu. Obecnie wynosi on 20 000 zł. Kwota ta dotyczy zarówno przedsiębiorców kontynuujących jak i rozpoczynających działalność. Dodatkowo w przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż w trakcie roku, limit wyliczany jest proporcjonalnie.

Do określenia limitu brany jest moment rozpoczęcia sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, a nie sam fakt rozpoczęcia działalności czy dokonania sprzedaży na rzecz innego podmiotu.

U płatników VAT do limitu wliczane są kwoty netto.

Zwolnienia przedmiotowe konkretnych grup podatników oraz pozycje wskazujące na podatników, którzy nie mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej pozostają nie zmienione, oprócz likwidacji zwolnienia (niezależnie od limitu obrotów) w przypadku usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11).

Obowiązek rozpoczęcia ewidencji na kasie rozpoczyna się z dniem 1 marca bieżącego roku. Na osłodę nieprzyjemności związanych z nowym wymogiem urząd uząd skarbowy rekompensuje tego typu zakup w postaci zwrotu w wysokości 90% ceny netto, jednak nie więcej niż 700 złotych.

Copyright © 2024 All Rights Reserved
chevron-down